GGZ Rivierduinen

Wijkteam Oost (FACT) Zoetermeer onderdeel van GGZ Rivierduinen.

Het wijkteam biedt behandeling aan mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening, hierbij richten wij ons zoveel als mogelijk op herstel.

Hierbij zijn verschillende disciplines betrokken : psychiater, GZ psycholoog, SPV’en, ambulant verpleegkundigen, verpleegkundig specialist, ervaringsdeskundige, IPS jobcoach en maatschappelijk werk.

Tijdens de behandeling is er aandacht voor de diverse leefgebieden zoals werk, financiën, huisvesting, sociale contacten, het steunsysteem, zelfzorg, activiteiten/hobby’s en verslavingsproblematiek waarbij wij nauw samen werken met Brijder, verslavingszorg.

Aansluiten vanuit verschillende perspectieven vinden wij belangrijk, zoals aansluiten vanuit systematische rehabilitatiegericht handelen (SRH).

Wij bieden de volgende behandelmethoden aan zoals EMDR, CGT bij depressie, angst en verslaving, psychose. CGT plus bij lvb, DGT en systeemgesprekken.

We hebben intensief contact met de volgende ketenpartners: huisartsen, politie, woningbouw, Fontynenburg, Limor, Gemeente/schuldhulpverlening UWV, Perspectief, Brijder, Jeugdzorg, Impegno, Palier, Opvoedpoli, LUMC. Stichting MEE, Middin en Kristal.

Stichting Anton Constandse

De Stichting Anton Constandse heeft ten doel ondersteuning te bieden aan mensen met een ernstige psychische aandoening zodat zij met succes en naar tevredenheid hun leven kunnen inrichten naar eigen inzicht in een omgeving die daarbij past.

De Stichting Anton Constandse biedt mensen met een ernstige psychische aandoening een passende woonplek, individuele ondersteuning en activering teneinde hen in staat te stellen een zo goed en zinvol mogelijk bestaan op te bouwen. De stichting werkt daarbij vanuit de visie van herstelondersteuning.

Parnassia

“Specialist in geestelijke gezondheid”

Parnassia  Wijkgerichte GGZ 

 

Parnassia  is gespecialiseerd in het  begeleiden en behandelen van (ernstige)

psychische aandoeningen en verslavingsproblemen.

Wij leveren de best mogelijke behandelingen en zorg op maat voor alle patiënten,

ook als het gaat om het hervinden van hun plek in de maatschappij.

In 2016 heeft de Parnassia groep meer dan 160.000 patiënten met onze zorg

ondersteund in hun herstel

Wij zijn van mening dat u het beste herstelt als u zo veel mogelijk door uw eigen netwerk van vrienden en familie wordt geholpen. Daarom organiseren wij onze hulpverlening vanuit uw wijk, samen met verschillende partners.

Wij werken nauw samen met onder meer:

Gemeenten politie, GGD, collega ggz-instellingen, schuldhulpverlening, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, enzovoorts.

Samen met deze partners bieden wij de beste zorg en ondersteuning op maat, zodat iedere individuele patiënt optimaal kan herstellen.

Parnassia maakt deel uit van Parnassia Groep. Vanzelfsprekend werken wij binnen onze organisatie nauw samen met de andere specialismen.

Wijkgerichte GGZ teams

Onze GGZ teams werken wijkgericht: in een eigen postcodegebied. Door te werken op deze kleinschalige manier kunnen wij ook het beste samenwerken met de andere (hulpverlenings-) instellingen die betrokken zijn bij onze patiënten. In onze teams zijn (zorg)professionals uit meerdere disciplines actief.

Humanitas DMH

Dienstverlening aan mensen met een hulpvraag

Humanitas DMH ondersteunt en behandelt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen.

Samen met hen bepalen we welke vorm van ondersteuning het beste past. We vinden het belangrijk dat mensen, binnen hun mogelijkheden, kunnen meedoen in de maatschappij.

Daarom bieden wij zorg op maat. Dat doen wij vanuit onze humanistische kernwaarden. Bij ons staat de mens centraal. We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor anderen in de samenleving.

ADO Den Haag in de Maatschappij

Met de aantrekkingskracht en het bindend vermogen van ADO Den Haag ondersteunen wij maatschappelijke organisaties bij het realiseren van hun doelen op het gebied van de bevordering van gezondheid, participatie en educatie bij de inwoners van de regio Haaglanden.

ADO Den Haag in de Maatschappij staat voor verbinding van de sport met de samenleving. Samen zijn we een ijzersterk team en ieder vervult daarin zijn of haar eigen belangrijke rol. Waar de een begint, pakt de ander het op of tikt ’m terug: van vrijwilligers en spelers tot medewerkers, staf en partnerorganisaties. Niet alleen. Samen!

ADO Den Haag in de Maatschappij

Een een-tweetje met de samenleving

H.V.V Laakkwartier

H.V.V Laakkwartier is een voetbalvereniging in het stadsdeel Laak. H.V.V Laakkwartier heeft sinds de ingebruikname van het huidige complex (1937) een centrale sportieve en sociale rol vervult in de wijk.

Om dit nog meer te versterken, zijn er samenwerkingsverbanden aangegaan met diverse organisaties om de sociale wijkfunctie te benadrukken. H.V.V Laakkwartier is een ‘Buurthuis van de Toekomst’. Naast de voetbalactiviteiten vinden er verschillende andere activiteiten plaats op het moment dat er geen voetbal is, zoals Bewegen voor ouderen, judo, bingo, bloemschikken, etc..

Buurtsportcoach Laak

Buurtsportcoach Laak heeft als doel om zo veel mogelijk inactieve volwassen bewoners van Laak aan het bewegen te krijgen. Buurtsportcoach Laak brengt verbindingen tussen sport en verschillende sectoren tot stand. Het gaat hierbij naast sport om partners uit zorg, onderwijs, welzijn en bewonersorganisatie.

De Buurtsportcoach Laak zet zich in om jong (volwassen vanaf 18 jaar) en oud, met of zonder handicap, man of vrouw, de mogelijkheid te bieden om te sporten en te bewegen in de buurt op een veilige manier.

De Buurtsportcoach is in dienst van Florence en zijn werkplek is op H.V.V Laakkwartier.

Florence

Florence is een zorginstelling in de breedste zin van het woord en staat voor gezondheid en zorg. Dat doen de ruim 3700 zorgprofessionals bij mensen thuis en in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarnaast biedt Florence een groot aantal producten en diensten op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn.